Ocena brak

Układ Limbiczny

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

Rąbkowy układ, limbiczny układ, układ nadrzędny kierujący podstawowymi mechanizmami zachowania człowieka.

Układ rąbkowy kieruje reakcjami agresji, obronnymi, bólu, pobieraniem pokarmu, przyjmowaniem wody i soli mineralnych, czynnościami macierzyńskimi i seksualnymi, bierze udział w regulacji procesów snu i czuwania, ma wpływ na mechanizmy uczenia się i pamięci.

Pobudzenie układu limbicznego wyzwala odpowiednie zachowanie mające na celu zaspokojenie odpowiedniego popędu. W procesie tym pobudzony zostaje też układ dokrewny i autonomiczny układ nerwowy.

W obrębie układu limbicznego znajdują się także ośrodki odpowiedzialne za regulację częstości oddychania i skurczów serca, wysokość ciśnienia krwi oraz tempa przemiany materii.

Podobne prace

Do góry