Ocena brak

Układ krążenia strunowców - Ryby (Pisces)

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

Układ krążenia ryb odznacza się kilku im tylko właściwymi cechami. Serce składa się z czterech pęcherzyków, w których krew żylna płynie jednokierunkowo od zatoki żylnej do stożka tętniczego. Jest to zatem serce żylne, zwane także skrzelowym, ze względu na swoje położenie tuż poza skrzelami, po dolnej stronie ciała. Zdolność do rytmicznych skurczów charakteryzuje mięśnie sercowe wszystkich kręgowców. Gałęzie nerwu błędnego dochodzące do serca hamują jego skurcze, natomiast u ryb brak odpowiednich gałęzi nerwu współczulnego, który przyspiesza tętno u zwierząt lądowych.

Serce ryb dwudysznych posiada przegrodę, która w różnym stopniu dzieli przedsionek i komorę na część tętniczą i żylną. Podział ten przewyższa u Lepidosiren doskonałością stosunki panujące u współczesnych płazów.

Krew utleniona w skrzelach rozchodzi się jako czysto tętnicza po całym ciele. Pod tym względem krążenie ryb osiąga poziom spotykany dopiero u ptaków i ssaków, natomiast ilość krwi u ryb pozostaje znacznie poniżej stanu typowego dla zwierząt lądowych. U ryb kostnoszkieletowych wynosi 1,3-1,82% ciężaru ciała, podczas gdy u ssaków osiąga przeciętnie 7,8%.

Krew musi posiadać stałe właściwości fizykochemiczne, co jest niezbędne dla życia wszystkich komórek ciała. Zadanie to u ryb jest szczególnie trudne do wypełnienia, ponieważ na ciśnienie osmotyczne krwi działa ustawicznie woda z otoczenia. W zestawieniu z wodą słodką osocze krwi karpia jest hipertoniczne, dorsza w stosunku do wody morskiej silnie hipotoniczne, a u ryb spodoustych prawie, że wyrównane z wodą morską. Różne mechanizmy utrzymują ciśnienie osmotyczne osocza krwi wymienionych ryb na jednym, stałym poziomie.

Podobne prace

Do góry