Ocena brak

Układ krążenia strunowców - Ptaki (Aves)

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

W układzie krążenia ptaków znamienną cechą jest najwyższa wśród kręgowców wydolność serca. Sam ciężar serca ptasiego dwukrotnie przewyższa ciężar serca ssaka tej samej wielkości i osiąga od 5-30% ciężaru całego ciała. Serce ptaków jest więc wielkie, bije szybciej i zdolne jest do przepompowania w określonej jednostce czasu znacznie większej ilości krwi niż serce jakiegokolwiek kręgowca.

Małe ptaki odznaczają się szybkim tętnem i niezwykle intensywnym rytmem bicia serca, osiągającym 400-500 skurczów na minutę, podczas gdy u człowieka bije ono zaledwie 70-72 razy na minutę. Tętno i rytm serca mogą być jeszcze większe o 100% i osiągać w warunkach wyjątkowo niekorzystnych - jak np. podczas mroźnej pogody - nawet 1000 skurczów na minutę. Krążenie krwi tętniczej, zatem utlenionej, jest u ptaków oddzielone od krążenia krwi ubogiej w tlen czyli żylnej. Ten typ krążenia jest właściwością wszystkich zwierząt stałocieplnych.

Krew obiega bardzo szybko cały organizm ptaka, u kurczęcia w ciągu 2,8 sek. Cała zawartość krwi równa się około 1/10-1/13 ciężaru ciała ptaka.

Podobne prace

Do góry