Ocena brak

Układ krążenia strunowców - Płazy (Amphibia)

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

Serce składa się z komory i przedsionka, z zatoki żylnej oraz stożka tętniczego.

Układ krążenia larw oraz płazów trwałoskrzelnych przypomina stosunki panujące u ryb. Występują tu 4 pary łuków aorty; z zakładających się w okresie zarodkowym 6 łuków zachowują się u płazów tylko 4 ostatnie, 3-6. U larw płazów ogoniastych tylko 3 przednie łuki tętnicze doprowadzają krew do skrzeli; czwarty łuk jest słabiej rozwinięty, odchodzi od niego tętnica płucna. Pierwszy z czterech zachowanych łuków rozgałęzia się na dwie tętnice szyjne. Drugi łuk, wykształcony najsilniej, tworzy z każdej strony łuk aorty; oba łuki aorty łączą się w aortę zstępującą; trzeci łuk uchodzi też do aorty, ale jest słabiej wykształcony, przy czym brak go u Anura i pewnych Urodela; czwarty łuk przechodzi w tętnicę płucną, a słaby przewód Botalla tworzy połączenie z łukiem aorty.

U Apoda serce przesunięte jest daleko ku tyłowi, a łuki aorty znacznie się wydłużają. Urodela o ciele długim, ale wąskim, takie jak Siren i Amphiuma, zwiększają wydolność serca przez rozwój drożnych wyrostków przedsionków. Perennibranchita spośród Urodela, nie mające płuc, wykazują różne zmiany retrogresywne..

Podobne prace

Do góry