Ocena brak

Układ krążenia strunowców - Gady (Reptilia)

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

Serce wszystkich gadów jest podzielone na 2 przedsionki i 2 komory. Przegroda międzykomórkowa żółwi, jaszczurek i węży jest niezupełna i leży horyzontalnie, a oba przedsionki otwierają się do komory leżącej po ich stronie grzbietowej. Natomiast u krokodyli przegroda jest skierowana grzbietobrzusznie, a podział komory jest zupełny. Przedsionek prawy otwiera się do komory prawej, lewy do lewej. U wszystkich gadów do lewego przedsionka uchodzą dwie żyły płucne, zaś do prawego otwierają się żyły prowadzące pozostałą krew. Z komory wybiega pień tętniczy, złożony z trzech naczyń. Jedno z nich to krótka tętnica płucna, która prowadzi krew odtlenioną; dzieli się ona na gałęzie prawą i lewą do prawego i lewego płuca.

Rozwijają się one z szóstej pary łuków tętniczych zarodka. Dwa pozostałe naczynia wybiegające z komory to prawa i lewa aorta. Powstają one z czwartej pary łuków tętniczych. Aorta prawa jest szersza od lewej, zawiera krew utlenioną; odbiegają z niej tętnice szyjne, a u większości gadów również obie (lub tylko prawa) tętnice podobojczykowe. Aorta lewa zawiera u większości gadów krew mieszaną. Łuki aorty, prawy i lewy, otaczają przewód pokarmowy i łączą się ze sobą po stronie grzbietowej w jednolitą aortę, z której wybiegają tętnice do głównych narządów, leżących w jamie ciała, do ściany tułowia, do kończyn tylnych i ogona.

U krokodyli lewy łuk aorty zawiera, tak samo jak tętnica płucna, krew nieutlenioną. Krew tętnicza i żylna mieszają się więc u krokodyli w aorcie, a ponadto mogą ulegać pewnemu wymieszaniu dzięki obecności otworu, łączącego w bezpośrednim sąsiedztwie komór prawy i lewy łuk aorty.

Podobne prace

Do góry