Ocena brak

Układ dwudzielny i trójdzielny oskrzeli

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Oskrzela dzielą się w zasadzie na dwie gałęzi mówimy o podziale przez rozdwojenie (dichotomia). Czasem tylko w większych oskrz lach występuje pozornie podział na trzy gałęzie, w miejscach, w których w innych przypadkach występują wyraźnie dwa blisko siebie położone podziały. W dokładnym badaniu tego trójpodziału okazuje się, że zachodzi tu jednak rozdwojenie dwóch tuż po sobie odchodzących oskrzeli. ! jednym przypadku oskrzela 1 i 2 odchodzą wspólnie, a oskrzele 3 nieco poniżej , w innym oskrzela 2 i 3 roz; czyn aj ą się wspólnym pniem, od którego uprzednio oddziela się oskrzele 1.

Natomiast rzeczywisty podział oskrzela na trzy gałęzie (trójpodział) może występować w najwęższych odcinkach drzewa oskrzelowego, w oskrzelikach oddechowych lub w przewodzikach pęcherzykowych; w tych odcinkach jedna gałąź tworzy przedłużenie pnia. podczas kiedy dwie pozostałe odchodzą samodzielnie i symetrycznie. W trójpodziale wszystkie trzy gałęzie są tej samej wielkości, w podziale dychotomicznym wielkość obu gałęzi jest często prawie ta sama, często jednak wyraźnie różna.

Podobne prace

Do góry