Ocena brak

Ujście przedsionkowo-komorowe lewe i zastawka dwudzielna

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Otwór prowadzący z lewego przedsionka do lewej komory, ujście przed-sionkowo-komorowe lewe (ostium atrioventńculare sinistrum) różni się od prawego swą bardziej owalną formą i nieco mniejszymi rozmiarami.

Obwód ujścia wynosi przeciętnie u mężczyzny 10,2 cm, u kobiety 9,0 cm (wg Testut), a duża rozciągliwość dozwala na wprowadzenie końców dwóch palców ręki. W prawidłowym położeniu serca leży ono bardziej ku tyłowi i na lewo niż ujście prawe.

Ujście przedsionkowo-komorowe lewe zamykają dwa płatki zastawki przedsion k o w o - k o m o r o w ej lew ej albo cl w u cl z i e 1 n ej (valva atriouentricularis sinistra s. mi Ir a lis), przedni i tylny.

Płatek przedni (cuspis anterior) zwrócony jest do przodu oraz ku przegrodzie między komorowej i do ujścia aorty (stąd też pochodzą jego inne nazwy: płatka przegrodowego lub wewnętrznego albo aortowego). Rozpoczyna się on na przednim i przyśrodkowym obwodzie lewego pierścienia włóknistego przedsion ko wo-komorowego. Płatek ten jest większy od tylnego; w komorze jak firanką oddziela on drogę dopływową od odpływowej.

Płatek tylny (cuspis posterior). mniejszy, zwrócony jest ku tyłowi oraz do obwodu bocznego komory (płatek brzeżny lub zewnętrzny). Płatek ten rozpoczyna się na ty Ino-bocznym obwodzie pierścienia włóknistego.

Powierzchnia przedsionkowa płatków jest gładka jak ściana przedsionka. Powierzchnia komorowa natomiast z powodu przyczepu strun ścięgnistych, podobnie jak w zastawce trójdzielnej, jest szorstka i guzkowata. Tylko płatek przedni, aortowy, stanowi wyjątek, ponieważ na nim również powierzchnia komorowa jest gładka. Przypuszczalnie jest to w związku z silnym prądem krwi drogi odpływowej w komorze lewej.

Oprócz wyżej opisanych dwóch głównych płatków bardzo często występują jeszcze dodatkowe, małe płatki pośrednie, przeważnie jeden przedni i jeden tylny.

Podobne prace

Do góry