Ocena brak

Ujęcia teoretyczne osoby nauczyciela - Nauczyciel jako struktura kompetencji (sprawstwo zawodowe)

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

a. Ujęcie scjentystyczne (nurt nauki, dla którego ważne i istotne jest to, co jest wymierzalne i powtarzalne- nie liczy się normatywność). Podstawą nurtu jest pozytywistyczne zainteresowanie nauką

b. Przedstawiciele: Flanders- wyspecyfikował wszystkie czynności nauczyciela w czasie lekcji; J.Kozłowski, J Poplucz

c. Krytyka: czy to, co materialne jest rzeczywiście najbardziej istotne? Zgubienie problematyki aksjologicznej, kształcenie nauczyciela sprowadzone do wyuczenia czynności

Do góry