Ocena brak

Ugrupowania Polityczne w przedwojennej Polsce

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

Ugrupowania Polityczne

Proletariat : Głównym celem była

Rewolucja proletariacka , która miała

Doprowadzić do obalenia wyzysku i

Wywalczenia swobód obywatelskich

I wezwanie robotników do obalenia

Na całym świecie ustroju kapitalisty.

Rok powstania : 1882

Działacze : Ludwig Waryński ,

Aresztowany więziony w cytadeli

A potem w twierdzy Szelssburg ,

Gdzie zmarł .

SDKPiL - socjaldemokracja

Królestwa polskiego i Litwy

Rok powstania 18891900

Działacze : Róża Luksemburg

Julian Marchlewski i Feliks

Dzierżyński .

Programem działania tej partii

Było podkreślenie związków z

Rosyjskim ruchem rewolucyjnym

Uznanie rewolucji socjalistycznej

I przyjęcie władzy przez robotników

Za główne cele walki robotników .

Była przeciwna hasłu walki o niepod.

Gdyż myślała, że odwróci to uwagę

Robotników od głównego celu .

PPS - Polska Partia Socjalistyczna.

Rok powstania 1893

Działacze : Bolesław Limanowski

Józef Piłsudski

Ignacy Daszyński

Program główny cel robotników

Walka o odzyskanie niepodległe

I przeprowadzenie reform w

Niepodległej Polsce .

1 międzynarodówka 1864 Londyn

zdobycie władzy przez robotników

2 międzynarodówka 1889 Paryż

walka o poprawę bytu robotników

prowadzona drogą pokojową

Do góry