Ocena brak

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - KOMITET NARODOWY POLSKI (1831)

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

Przywódca: Joachim Lelewel

Orientacja: umiarkowana

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Walka z udziałem wszystkich klas społecznych, przede wszystkim ludu, ale pod przewodnictwem patriotycznej części szlachty; chciano powiązać walki narodowowyzwoleńcze z ruchami demokratycznymi i rewolucyjnymi w Europie. KNP zaangażował się w rewolucyjne wystąpienia paryskich karbonariuszy, za co został zdelegalizowany.

Wizja przyszłej Polski: Głosili poglądy republikańskie i demokratyczne, lecz z zachowaniem solidarności międzystanowej. Opowiadano się za zniesieniem pańszczyzny i demokratyczną władzą ludu.

Do góry