Ocena brak

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

Po upadku Powstania Listopadowego władze rosyjskie silnie ograniczyły prawa ludności polskiej. Ścigano członków powstańczego rządu, dowódców i działaczy patriotycznych. W związku z tym znaczna część Polaków zdecydowała się na wyjazd z Królestwa Polskiego.

Krajami docelowymi były Francja, Anglia oraz Szwajcaria, jednak żeby się tam dostać trzeba było przejechać przez wrogie Polakom Prusy, co przysparzało wiele trudności. Życie społeczne i polityczne w Królestwie zamarło, polskie organizacje polityczne rozpoczęły swą działalność na zachodzie. Jednak kłótnie między ugrupowaniami nie dopuściły do zwołania sejmu na emigracji.

Do góry