Ocena brak

Ugrupowania integracyjne na świecie

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

  • Najczęściej charakter regionalny

  • Jednolity, nowy organizm gospodarczy obejmujący 2 lub więcej krajów

  • Spoiwo – proces integracji gospodarczej, dostosowanie się struktur gospodarczych

Charakter ugrupowań:

Formalnypostać międzynarodowego porozumienia lub organizacji gospodarczej

Nieformalny – niezorganizowane formalnie grupy krajów, silnie powiązane międzynarodowymi stosunkami ekonomicznymi

Ugrupowania integracyjne są na całym świecie – większość ma charakter nietrwały-przejściowy

Unia Europejska – geneza, etapy tworzenia

Region: historycznie ukształtowane pewne całości przestrzeni geograficznej i społeczno-gospodarczej, których podstawą jest własna struktura przestrzenna

  • Jednostka terytorialna ulokowana bezpośrednio poniżej centralnego rządu, mająca własną reprezentację polityczną pochodzącą z wyborów

Klasyfikacja Eurostatu nomenklatura jednostek terytorialnych NUTS

5 poziomów – w Polsce wygląda tak:

  • NUTS 1 – terytorium całego kraju

  • NUTS 2 - województwa

  • NUTS 3 – podregiony – zgrupowanie kilku powiatów

  • NUTS 4 – powiaty i miasta na prawach powiatu

  • NUTS 5 – gminy

integracja europejska przebiega również na szczeblu regionów, które graniczą ze sobą bezpośrednio.

  • To regiony problemowe, etniczne, reliktowe a szczególnie euroregiony. To szczególny rodzaj regionów transgranicznych, charakteryzujących się instytucjonalizacją struktur współpracy.

Na granicach Polski znajduje się 17 euroregionów;

Podobne prace

Do góry