Ocena brak

Ugoda banku z kredytobiorcą

Autor /Urban Dodano /20.12.2011

Umowa, na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Ugoda może być zawarta przed sądem.

Podobne prace

Do góry