Ocena brak

Udziały współwłaścicieli

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Udział we współwłasności wyraża zakres uprawnień i obowiązków współwłaściciela, w stosunku do rzeczy wspólnej, jest określony odpowiednim ułamkiem, jest więc częścią ułamkową wspólnego prawa własności. Można powiedzieć, że współwłaściciel, ma względem swojego udziału pozycję wyłącznego właściciela. W przypadku gdy wielkości udziałów nie da się jednoznacznie ustalić domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe.

Rozporządzanie udziałem – każdy ze współwłaścicieli może swobodnie rozporządzać swoim udziałem, bez zgody pozostałych współwłaścicieli , może to polegać na:

- zbyciu udziału np. w drodze umowy sprzedaży, darowizny, zamiany

= swobodne zbycie podlega pewnym ograniczeniom, np. prawo pierwokupu lub zgoda pozostałych spadkobierców

- obciążenie udziału np. gdy przedmiotem współwłasności jest nieruchomość obciążenie udziału może polegać na ustanowieniu hipoteki

- zrzeczenie się udziału – np. we współwłasności nieruchomości

- rozporządzaniem udziałem na wypadek śmierci

Podobne prace

Do góry