Ocena brak

UDZIAŁ SZKOŁY W PRZYGOTOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY DO UCZESTNICTWA W RÓŻNYCH FORMACH EDUKACJI RÓWNOLEGŁEJ

Autor /Mark Dodano /05.08.2011

Szkoła ma tworzyć sprzyjające warunki oraz podejmować i prowadzić w taki sposób działalności dyd. – wychow. Aby umożliwić uczniom poznanie odpowiednich wiadomości, umiejętności i sprawności, które pozwolą i sprzyjać będą włączaniu się do różnych form edukacji równoległej, odbieraniu treści z pozaszkolnych źródeł wiedzy, wykorzystaniu wiedzy pozaszkolnej w wypełnianiu zadań wynikających z obowiązku szkolnego, sprawnemu funkcjonowaniu w pozaszkolnej przestrzeni oraz samodzielnemu poznaniu rzeczywistości.

Przygotowanie może odbywać się w szkole przez: wdrażanie uczniów do samokształcenia, kształtowanie umiejętności życia w różnych grupach społ., rozwijanie motywacji do aktywnego uczestnictwa społ., kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, rozwijanie zainteresowań, kształtowanie języka i technik komunikowania się, rozwijanie myślenia poprzez stosowanie różnych form i metod uczenia, przygotowanie do selektywnego korzystania ze środków masowego przekazu, przygotowanie do racjonalnego korzystania z biblioteki i czytelni, przygotowanie do skutecznego korzystania z muzeum i wystaw tematycznych.

Podobne prace

Do góry