Ocena brak

UDZIAŁ SZKOŁY W PRZYGOTOWANIU DZIECI DO KORZYSTANIA Z MEDIÓW

Autor /Mark Dodano /04.08.2011

  1. Wprowadzić uczniów we współczesną problematykę kulturalna przez dostarczenie im wiadomości z różnych dziedzin kultury

  2. Kształtować umiejętność selekcji treści docierających kanałami środków masowego przekazu

  3. Kształtować umiejętność korzystania z książki, prasy, radia, TV

Podobne prace

Do góry