Ocena brak

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Prokurator nie jest stroną, ale korzysta z podobnych praw: może zgłaszać żądanie przeprowadzenia dowodów, wnosić środki prawne. Organ ten strzeże praworządności w postępowaniu i rozstrzygnięciu sprawy, działa w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem. Udział prokuratora zależy od jego woli, organ administracyjny nie może zabronić mu udziału w postępowaniu administracyjnym. Organ administracyjny może zawiadomić prokuratora o potrzebie jego uczestnictwa w postępowaniu /jego udział jest dobrowolny/.

Podobne prace

Do góry