Ocena brak

Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Organizacja społeczna może wystąpić w postępowaniu jako:

  1. podmiot, powołany z mocy prawa do załatwiania indywidualnych spraw,

  2. strona np. gdy postępowanie dotyczy jej interesu lub obowiązku,

  3. uczestnik, korzystający z praw strony w sprawie innej osoby-dla nas najważniejsza.

W takiej sprawie strona może wystąpić z żądaniem: wszczęcia postępowania lub dopuszczenia organizacji do postępowania np. ze względu na interes społeczny. Organ administracyjny wydaje postanowienie /z możliwością zażalenia do niego/ wyrażając zgodę lub odmawiając jej i informuje o tym organizację społeczną. Organizacja społeczna dopuszczona do postępowania działa na prawach strony, może np. domagać się przeprowadzenia dowodu, wnosić zażalenia, ale decyzja wydana w postępowaniu dotyczy /wiąże/ już tylko stronę, a nie współuczestniczącą organizację.

Podobne prace

Do góry