Ocena brak

UDOWA GRASICY

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Grasica otoczona jest torebką utworzoną z wiotkiej tkanki łącznej, która przedziela również oba płaty, częściowo tylko zrośnięte z sobą. Tkanka ta i rozrastająca się w niej tkanka tłuszczowa wnika do narządu, dzieląc go na zraziki; prócz tego wnika ona do miąższu, towarzysząc naczyniom i nerwom. Od właściwej tkanki grasicy oddziela ją cienka błonka zbudowana z włókicnek kratkowych.

Miąższ grasicy utworzony ze swoistej tkanki limfatycznej składa się z kory i rdzenia. Rd zen tworzy krzewiasto rozgałęzione pasma, których wypustki wnikają do środka zrazików. Z zewnątrz pokrywa go kora. li dziecka kora stanowi dominujący składnik miąższu i dopiero od okresu dojrzewania płciowego ulega ona stopniowej redukcji. U osoby dorosłej kora nie tworzy już ciągłej pokrywy i w starszym wieku utrzymuje się tylko w ilości znikomej na powierzchni zanikającego również rdzenia.

Podobne prace

Do góry