Ocena brak

Udostępnianie akt

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Umożliwia realizację zasady udziału strony w postępowaniu administracyjnym. Art. 73 kpa stanowi, że strona w każdej fazie sprawy ma prawo do wglądu do akt; do sporządzenia odpisów; notatek-strona może żądać uwierzytelnienia tych dokumentów. Są dwa wyjątki:

  1. niemożliwe jest udostępnienie akt objętych tajemnicą państwową,

  2. nie udostępniane są akta wyłączone przez organ administracyjny ze względu na ważny interes państwowy.

Na postanowienie o odmowie udostępnienia akt możliwe jest zażalenie.

Podobne prace

Do góry