Ocena brak

Uczestnik stosunków międzynarodowych: istota i główne wyznaczniki

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Uczestnikiem jest każda formalna zorganizowana grupa społeczna, która w swych zachowaniach i skutkach tego zachowania wychodzi poza granicę państwa narodowego, oraz posiada określony stopień samodzielności a jej działanie wywołuje określone konsekwencje.

Uczestnicy to kategoria, która obejmuje określone zespoły, ludzi lub struktur organizacyjnych, które działają na zewnątrz : mają i realizują władzę, siłę, zdolność wpływ na politykę innych państw.

Istotą jest też wola do działania aby być aktywnym uczestnikiem państwo jest też ciągle postrzegane jako jedność - terytorium - ludność - władza (dziś to anachronizm, uczestnikami są wszyscy którzy dysponują podmiotowością prawnomiędzynarodową i polityczno - md.

Podobne prace

Do góry