Ocena brak

Uczestnik stosunków międzynarodowych

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Uczestnikiem stosunków md. , dzięki stale prowadzonym działaniom transgranicznym , jest działająca świadomie grupa społeczna , zdolna do wywierania wpływu na stosunki md.

Głównie wyznaczniki to :

  • świadomość podmiotu odnosząca się zarówno do rzeczywistości md. , jak i do własnego w niej miejsca oraz własnych potrzeb,

  • zdolność podmiotu do prowadzenia stałych działań kształtujących stosunki md. w sposób racjonalny i należyty.

Państwo stanowi najważniejszy element systemu md.

Państwo to każda suwerenna jednostka geopolityczna zgodna z prawem md.

Aby stać się członkiem społ. md. państwo winno być uznane , przyjęte do klubu państw.

Niepaństwowi uczestnicy stosunków md :

- wielkie grupy społeczne i ich organizacje (w tym narody nie posiadające suwerennego państwa), małe grupy społeczne i ich organizacje , przedsiębiorstwa md., organizacje md., w tym rządowe i pozarządowe - pod warunkiem , że stale i świadomie podejmują działania transgraniczne (wykraczające poza obszar jednego państwa ) i wywierają wpływ na stosunki md.

Społeczność md. to zrzeszenie skupiające uczestników stosunków md.

Podobne prace

Do góry