Ocena brak

UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Organizacje Międzynarodowe

Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011

a) Org. międzyn. powstają wtedy, gdy pewna zbiorowość państw akceptuje dotychczasowe oddziaływania wzajemne oraz uznaje celowość ich powtarzania i kontrolowania ( J. Kukiełka )

b) wspólna realizacja swych celów, które są zbieżne z celami innych państw

c) przez org, międzyn. rozumiemy zrzeszenie państw bądź też innych osób prawnych lub osób fizycznych z różnych krajów, powołane do życia realizacji zadań określonych w statucie ( R. Bieszanek )

d) org. musza składać się z co najmniej dwóch państw lub osób prawnych pochodzących z trzech państw ( Osmaczyński )

e) org. międzyn. muszą podlegać prawu międzyn.

f) org. jest to system współpracy państw członkowskich którego podstawową cechą jest istnienie stałych organów wyrażających w swych decyzjach wole całej org. i powołanych do realizacji i wspólnych zadań odpowiadających zgodnym interesom tych państw

g) org. rządowe zrzeszają państwa

h) org. pozarządowe inne osoby prawne lub osoby fizyczne

i) org. wszechstronne-ONZ-Organizacja Państw Amerykańskich-Organizacja Jedności Afrykańskiejj)

- org. wyspecjalizowane:-UNESCO-FAO

k) kryterium przestrzenne :

-org. uniwersalne np. ONZ-org. regionalne np. Wspólnota Europejska-org. mieszane np. NATO

l) kryterium interesów potrzeb

- org. polityczno-wojskowe np. Unia Zachodnioeuropejska

- org. gospodarcze np. Wspólnota Europejska

- org. kulturalne i oświatowe np. UNESCO

- działalność org. dzieli się na zewnętrzną i wewnętrzną

Podobne prace

Do góry