Ocena brak

UCZESTNICY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Narody

Autor /spidigonzalez Dodano /26.03.2011

a) Jest to wielka grupa społeczna, która związana jest wspólnotą losów historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego. Wyrazem tej wspólnoty jest świadomość narodowa, poczucie własnej odrębności w stosunku do innych narodów, dążenie do podniesienia prestiżu narodowego jak również działanie mające na celu `` tworzenie i umacnianie własnego państwa`` ( J. Kukułka )

b) narodów dotyczy również zasada równości i suwerenności

c) narody mogą stać się uczestnikami stos. międz.

Pod warunkiem ,że dysponują swoja organizacją np.Organizacja Wyzwolenia Palestyny

d)narody mogą:

-nawiązywać i utrzymywać stos. z innymi uczestnikami-zawiązać traktaty międzynarodowe

-uczestniczyć w pracach organizacji międzyn.

-wchodzić w skład różnych związków państw ( ale nie na zasadach pełnego członkostwa )

Podobne prace

Do góry