Ocena brak

UCZESTNICY GIEŁDY

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

Grupa osób warunkowo zaangażowanych w prace —> giełdy. Podobnie jak
członkowie g., —> maklerzy oraz goście, u.g. wchodzą w skład podmiotów rynku
giełdowego. Mają prawo zawierania transakcji giełdowych, ale nie korzystają ze
zniżek przysługujących członkom g. Biorą oni udział w zebraniach g., lecz bez
czynnego i biernego prawa wyborczego. Dopuszczanie u.g. do udziału w ze-
braniach określa regulamin g. W okresie międzywojennym u. —> giełd towaro-
wych byli rolnicy, kupcy zbożowi, przemysłowcy rolni, związki komunalne,
spółdzielnie rolnicze oraz członkowie innych g. U. musiał być wprowadzony
przez członka g. i dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty oraz podpisaniu
zobowiązania przestrzegania regulaminu i statutu g. mógł samodzielnie zawierać
transakcje.

 

Podobne prace

Do góry