Ocena brak

Uczeń jako podmiot i partner w procesie kształcenia

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

W procesie dydaktyczno – wychowawczym uczeń jako podmiot w znacznym stopniu powinie decydować o treściach, metodach i wynikach kształcenia, oraz w pewnym stopniu winien ponosić odpowiedzialność za swoje postępy w nauce.

Postawa ta ma sprzyjać kształtowaniu jednostek samodzielnych i twórczych, umiejących wzbogacić własną wiedzę i doświadczenie poprzez samodzielne uczenie się i rozwiązywanie problemów szkolnych, praktycznych i życiowych.

Podobne prace

Do góry