Ocena brak

Uchylenie decyzji z powodu niewykonania zlecenia

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Decyzja zawierać może zlecenie /dla strony/ dopełnienia pewnych czynności, od nich uzależniona jest ważność aktu administracyjnego, gdy strona nie dopełniła zlecenia, decyzja traci ważność. Gdy stwierdzi się bezprzedmiotowość /pytanie 100/ lub niedopełnienie zlecenia to decyzja wygasa w oparciu o odrębną decyzję administracyjną z możliwością odwołania.

Do góry