Ocena brak

Uchyłek krętniczy Meckela

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Pozostałość płodowego przewodu pępkowo-jelitowego, zachowuje się mniej więcej w 2% przypadków w końcowych pętlach jelita krętego w odległości 50—100 cm od zastawki okrężnicy. Długość tego uchyłka waha się zwykle w granicach 3 — 10 cm, może on jednak być znacznie dłuższy (do 30 cm). Uchyłek ten podobny do palca rękawiczki sadowi się najczęściej na wolnym brzegu (margo liber) jelita. Budowa uchyłka nie różni się od budowy ściany jelita. Koniec uchyłka zazwyczaj bywa wolny, czasami jednak odchodzi od niego cienki łączno tkankowy powrózek drugim końcem przyczepiony do pępka lub też rzadziej do jakiejś innej części ściany jamy brzusznej czy innej pętli jelita. Powrózek ten może usposabiać do zadzierzgnięcia jelita. W wyjątkowych przypadkach, gdy uchyłek sięga do pępka, może się z niego przesączać zawartość jelita.

Niekiedy zdarzają się innego rodzaju uchyłki ściany jelita cienkiego, mogące występować wzdłuż całej długości jelita od odźwiernika do zastawki okrężnicy pojedynczo czy podwójnie, albo też bardzo licznie. Mają one kształt kieszonki zaokrąglonej lub gruszkowatej. Wielkość ich wynosi średnio około 4 cm, choć może się wahać w dość znacznych granicach. Najczęściej i najliczniej uchyłki te występują w obrębie dwunastnicy, szczególnie jej części zstępującej. Zazwyczaj są to odchylenia Wrodzone; czasem są wynikiem spraw chorobowych.

Podobne prace

Do góry