Ocena brak

Uchwały zarządzenia i rozporządzenia (porównanie cech)

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

Rozporządzenie- akt normatywny wydany przez naczelne organy państwa na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, wydawane przez Prezydenta RP, Prezesa RM, RM i ministrów.  

Uchwała- akt woli ciała kolegialnego organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej i zawodowej.

Zarządzenie- akt normatywny wydawany przez organ adm. na podstawie ustawy i w celu jej wykonania, regulują sprawy nie wymagające wydania rozporządzenia, wydają je: Prezydent, Prezes RM, ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych. Wszystkie te akty są hierarchicznie usytuowane i nie mogą być sprzeczne z aktami wyższego rzędu. Porównanie:

1.uchwały i zarządzenia mogą być aktami normatywnymi jak i aktami indywidualnymi- rozporządzenia są zawsze aktami normatywnymi,

2.uchwały i zarządzenia mogą być wydawane w zakresie konstytucyjnych i ustawowych kompetencji organów które je wydają- rozporządzenia wydaje się na podstawie ustawowego upoważnienia,

3.w uchwale i zarządzeniu powołanie podstawy prawnej do ich wydania nie jest obligatoryjne- rozporządzenie nie może być wydane bez takiego powołania,

4.ogłoszenie uchwały bądź zarządzenia w DZ.U odbywa się gdy przepis szczególny tak stanowi lub organ wydający tak zadecyduje- rozporządzenie jego wejście w życie uzależnione jest od ogłoszenia w DZ.U i jest to obowiązek obligatoryjny.

Podobne prace

Do góry