Ocena brak

Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

Uchwały organizacji międzynarodowych – znajdują się pomiędzy źródłami głównymi, a pomocniczymi (wymienionymi jako źródła prawa w Art. 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału).

Organizacje międzynarodowe których rozwój przypada na wiek XX posiadają kompetencje prawotwórcze w kilku przypadkach, także do tworzenia norm bezwzględnie wiążących dla państw członkowskich.

Prawotwórcze uchwały dzieli się na dwie grupy:

1) Pro foro enterno – dotyczące spraw wewnątrz organizacji. Większa część organizacji międzynarodowych posiada kompetencje do tworzenia praw wewnętrznych. Kompetencje te mogą wynikać bezpośrednio z umowy założycielskiej organizacji, bądź też zgodnie z doktryną implied powers wynikają z faktu działania organizacji. Przepisy wewnętrzne regulują szeroki wachlarz zagadnień, do których możemy zaliczyć:

a. kwestie proceduralne,

b. zagadnienia budżetowe,

c. uregulowania dotyczące personelu zatrudnionego przez organizacje.

Natomiast do rzadkości należy nadanie organizacji międzynarodowej uprawnień do stanowienia prawa, które byłoby wiążące dla państw członkowskich. Takie kompetencje posiadają: wspólnoty europejskie, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Światowa Organizacja Zdrowia, Światowa Organizacja Meteorologiczna, Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

2) Pro foro externo – uchwały wiążące dla państw członkowskich.

W przypadku uchwał pro foro externo wydaje się, iż co do zasady nie może być mowy o stosowaniu koncepcji kompetencji dorozumianych. Wynika to przede wszystkim z pochodnego charakteru podmiotowości organizacji międzynarodowych, które mogą działać tylko w takim zakresie takim stopniu w jakim upoważniły je do tego państwa członkowskie. Organizacje międzynarodowe mogą tworzyć prawo wiążące dla państw członkowskich tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie przewidziane przez państwa strony umowy założycielskiej.Wyjątkowo uchwałami pro foro externo, które mają moc wiążącą są uchwały zwane decyzjami Rady Bezpieczeństwa w sprawie utrzymania bezpieczeństwa i pokoju na świecie.

Art. 308 Wspólnoty Europejskiej przewiduje kompetencje dodatkowe Wspólnoty Europejskiej.

Podobne prace

Do góry