Ocena brak

Uchwały a rozporządzenia

Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011

Rozporządzenie (art. 92 K) – podustawowy akt wykonawczy, wydawany na podstawie szczegółowego upoważnienia, zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Ma ono charakter aktu prawa powszechnie obowiązującego. Musi być zgodne z ustawami i nie może wkraczać w materie objęte całkowitą wyłącznością ustawy.

Uchwała – akt prawa wewnętrznego, może być adresowany tylko do jednostek organizacyjnych podległych RM. Normatywne uchwały Rady Ministrów nie muszą być wydawane na podstawie ustawy, ale:

a) muszą pozostawać w zgodzie z ustawami i rozporządzeniami,

b) nie mogą być adresowane do organów pozostających poza systemem administracji rządowej,

c) nie mogą samoistnie tworzyć obowiązków czy uprawnień obywateli.

Zarówno rozporządzenia jak i uchwały normatywne Rady Ministrów podlegają kontroli sądowej, która dotyczy zgodności przyjmowanych unormowań z ustawami i innymi aktami powszechnie obowiązującego prawa.

Podobne prace

Do góry