Ocena brak

Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE są ubezpieczeniami obowiązkowymi i obejmują ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej "ubezpieczeniem chorobowym" oraz ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej "ubezpieczeniem wypadkowym". Są to ubezpieczenia osobowe i z ich tytułu wypłacane są świadczenia przybierające formę materialną (pieniężną lub rzeczową) lub niematerialną (np. w postaci finansowania świadczeń rehabilitacyjnych).  

UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE są ubezpieczeniami dobrowolnymi - ubezpieczający samodzielnie decyduje o swoich potrzebach odnośnie objęcia poszczególnych przedmiotów ryzyka ochroną ubezpieczeniową.

Podobne prace

Do góry