Ocena brak

Tzw. urlop na żądanie

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Przepisy kodeksu pracy wyjątkowo pozwalają pracownikowi na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w terminie przez niego wskazanym. W myśl art. 1672k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Mimo, że przepis mówi o udzieleniu pracownikowi takiego urlopu przez pracodawcę, to jednak w tym przypadku wydaje się zbędne oświadczenie pracodawcy o udzielenie urlopu.

Podobne prace

Do góry