Ocena brak

Tytuł ustawy

Autor /Antek Dodano /16.08.2011

W tytule ustawy w oddzielnych wierszach umieszcza się:

1) oznaczenie rodzaju aktu, np. "Ustawa"

2) datę ustawy, np. "z dnia 20 lipca 2000 r. - arabskie cyfry, nazwa miesiąca słownie, rok cyfry arabskie ze skrótem rok "r."

3) ogólne określenie przedmiotu ustawy np. "ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych". Przedmiot ustawy określa się najzwięźlej, jednakże adekwatnie informujący ojej treści. Określając przedmiot ustawy, nie przytacza się tytułów innych ustaw, z wyjątkiem ustawy zmieniającej i ustawy wprowadzającej inną ustawę, w których podaje się odpowiednio tylko przedmiot ustawy zmienianej albo ustawy wprowadzanej.

Określenie przedmiotu ustawy może być:

- opisowe- rozpoczynające się od przyimka,,0” pisanego mała literą

- rzeczowe- rozpoczynające się od wyrazów "Kodeks" albo "Ordynacja", "Prawo", pisanych wielką literą, w przypadku, gdy ustawa wyczerpująco reguluje obszerną dziedzinę spraw, albo rozpoczynające się od wyrazów "Przepisy wprowadzające ", w przypadku, gdy ustawa jest ustawą wprowadzającą.

Z tytułu dowiadujemy się, czego ustawa będzie dotyczyć.

Przy rozporządzeniu podanie podstawy normatywnej. Np. na podstawie art. ustawy z dnia o (Dz.U. + nowelizacje jeżeli one były)

Podobne prace

Do góry