Ocena brak

Typy zapisu dźwięku w komputerze

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Wiele kart muzycznych ma możliwość przetwarzania dwóch typów plików zawie­rających dźwięk: tzw. pliki WAVE i piki MIDI lub inne. Dźwięk, tak naprawdę, jest zmianą ciśnienia powietrza wywołującą określone drgania, które mogą być rejestro­wane przez ludzkie ucho. Pliki typu WA­VE posiadają zapisaną informację o drga­niach powietrza, o fali dźwiękowej, która tworzy określony dźwięk, w sposób binar­ny, zrozumiały dla komputera. Podczas na­grywania dźwięku mikrofon zamienia drgania powietrza w analogowe sygnały elektryczne. Następnie karta dźwiękowa próbkuje ten sygnał z określoną prędkością nazywaną częstotliwością próbkowania. Tę częstotliwość mierzy się w kilohercach (kHz), najmniejsza wartość używana w kartach dźwiękowych to 11 kHz, niektó­re karty umożliwiają próbowanie z często­tliwością 44 kHz, ale w typowych zastoso­waniach dobre efekty można uzyskać już przy 22 kHz. Im większa jest częstość próbkowania, tym lepszą jakość ma odtwa­rzany dźwięk.
Pliki typu MIDI zapisują instrukcje do odtwarzania dźwięku (a nie spróbkowany dźwięk). W plikach tego typu zapisane są szczegółowe informacje o charakte­rystykach instrumentów wykorzystanych w dźwięku oraz dźwięk w formie zapisu podobnego do zapisu ,nut muzycznych. Wszystkie te informacje są przesyłane do syntetyzatora (układ scalony na karcie dźwiękowej), który generuje dźwięk. Pliki typu MIDI zajmują o wiele mniej miejsca na dysku niż odpowiednie pliki typu WAVE, jednak jakość dźwięku zależy przede wszystkim od rodzaju zamontowa­nej karty dźwiękowej (syntetyzatora).
Istotnym parametrem karty dźwiękowej jest ilość bitów dostępna przy zapisie dźwięku. Bit jest najmniejszą porcją informacji w komputerze (1/8 bajta). Typo­we karty są 8-bitowe i 16-bitowe. Im więcej bitów tym lepsza jest jakość odtwa­rzanego dźwięku. Próbkowanie z często­ścią 44 kHz wymaga karty co najmniej 16-bitowej.
Istnieje wiele oprogramowań umożliwia­jących przetwarzanie i obróbkę dźwięku w komputerze w różnych typach plików.

Podobne prace

Do góry