Ocena brak

Typy WYBRZEŻY morskich - ich charakterystyka

Autor /Dymitr Dodano /22.09.2011

Brzeg morski możemy podzielić na: - brzeg wysoki; - brzeg niski.

A) WYSOKIE wybrzeża dzielą się na:

- dalmatyńskie utworzone są w wyniku zalania silnie rozczłonkowanych grzbietów górskich równoległych do wybrzeża (Półw. Bałkański);

- riasowepowstają w wyniku zalania dolin starych grzbietów górskich prostopadłych do wybrzeża (np. Irlandii, Portugalii);

- fiordowe tworzą się w wyniku zalania dolin lodowcowych w terenach górskich (np. wybrzeża Norwegii);

- limanowetworzą się wówczas, gdy piaszczystymi wałami odcinane są lejkowate ujścia rzek (np. wschodnie wybrzeża Morza Czarnego);

- klifoweutworzone są w wyniku niszczenia przez fale morskie zboczy wyżyn lub wysoczyn (np. połowa Wybrzeża Bałtyku w rejonie Gdyni);

- szerowe (szkierowe) – powstają przez zalanie setek małych skalistych wysepek wygładzonych wcześniej przez lądolód (np. wybrzeża Finlandii i Szwecji)

B) NISKIE wybrzeża dzielą się na:

- mierzejowepowstałe w wyniku działalności prądów przybrzeżnych, które tworzą mierzeje i zalewy, np. wybrzeża Bałtyku między Rozewiem, a Kłajpedą;

- lagunowe – utworzone w wyniku odcięcia płytkiej zatoki (laguny) przez wynurzoną, piaszczystą przybrzeżną ławicę (lido), np. wybrzeża Adriatyku w okolicach Wenecji;

- namorzynowe występują tylko w strefie ciepłej, gdzie nad brzegami mórz rosną słonolubne lasy namorzynowe, odsłaniające są w czasie odpływu korzenie drzew, rosnących nawet na obszarze płytkiego dna morskiego, chronią brzeg przed niszczącą działalnością fal;

- koralowecharakterystyczne są również dla strefy ciepłej. Budują je korale i niektóre gatunki mszywiołów. Niedaleko brzegu tworzy się swoista barierarafa koralowa, która nie pozwala na niszczenie wybrzeży. Największa rafa koralowa ciągnie się wzdłuż wschodnich wybrzeży Australii – jest to Wielka Rafa Koralowa, mająca ok. 2000 km. Wokół wysp rafy koralowe tworzą bariery w formie pierścieni – są to atole (wyspa będąca wynurzoną rafą koralową).

Podobne prace

Do góry