Ocena brak

Typy własnościowe przedsiębiorstw

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

1. Przedsiębiorstwa prywatne, rodzinne (familijne) – bez zatrudniania najemnej siły roboczej. Nie ma w nich podziału na właścicieli, kierowników, pracowników wykonawczych. Podział na funkcje zarządcze i wykonawcze ma charakter wtórny, z reguły nie ma konfliktów, rozbieżności interesów; 2. Przedsiębiorstwa prywatne jednoosobowe – występują tu dwie grupy właściciele i pracownicy najemni. Między nimi dochodzi często do sprzeczności interesów. Przedsiębiorca chce maksymalizować dochód kosztem pracowników najemnych których interesuje zaś maksymalizacja wynagrodzeń; 3. Przedsiębiorstwa prywatne spółki – tu własność składa się z części ułamkowych tj. wartości akcji. Występują interesy ekonomiczne właścicieli kapitału przedsiębiorstwa (aktywnych i pasywnych), wynagrodzenie managerów i pracowników najemnych, wynagrodzenia członków Rad Nadzorczych. Występują tutaj konflikty; 4. Przedsiębiorstwa korporacje – składają się z części ułamkowych, są właściciele aktywni, pasywni jest kadra menedżerska, pracownicy najemni – i też są konflikty; 5. Przedsiębiorstwo spółka pracownicza – pracownicy zdołali wykupić majątek przedsiębiorstwa, występuje tutaj jedność interesów osób posiadających kapitał i jedność interesów pracowników wykonawczych; 6. Przedsiębiorstwa państwowe i komunalne – są marne bo występuje tylko manager ograniczony, ma nad sobą Radę Nadzorczą, związki zawodowe, polityków wszystkich szczebli, niezadowolonych klientów. Nie są nastawione na maksymalizację zysków a na to by mieć zdolność przetrwania. Dobrze jest jak mają wynik finansowy zerowy.

Podobne prace

Do góry