Ocena brak

TYPY WIĘZI SPOŁECZNEJ

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

WIĘŻ SPOŁECZNA - TO OGÓŁ STOSUNKÓW,POŁĄCZEŃ I ZALEŻNOŚCI SKUPIAJĄCYCH JEDN.W ZBIOROWOŚCI LUDZKIEJ.

TYPY WIĘZI SPOŁ.

1.W UJĘCIU GENETYCZNYM (OKREŚLENIE PODSTAW, NA KTÓRYCH SIĘ OPIERA)

A) WIĘŹ NATURALNA, DANA CZŁOWIEK., PRZEZ SPOŁECZNE WARUNKI URODZENIA.

B) WIĘŹ STANOWIONA, WYNIKAJĄCA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZE STANOWIENIA SPOŁECZ. WYSTĘPUJE TAM, GDZIE ISTNIEJĄ PODZIAŁY SPOŁ., NARZUCONE SIŁĄ LUB PRAWEM.WYSTĘPUJE RZADKO

C)WIĘŹ ZRZESZENIOWA,(WSPÓŁCZESNA)POWSTAJĄCA W WYNIKU DOBROWOLNEGO ZRZESZENIA SIĘ LUDZI NP. PARTIE.

2) W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU, W JAKICH WIĘŹ PRZEJAWIA SIĘ W DANEJ ZBIOROWOŚCI:

A) WIĘŹ MAŁEJ GRUPY AKTUALIZUJE SIĘ W BEZPOŚREDNICH KONTAKTACH MIĘDZY JEJ CZŁONKAMI I W STOSUNKACH SPOŁ. OPARTYCH NA NICH.

B)WIĘŹ WYSTĘPUJĄCA MIĘDZY CZŁONKAMI WIELKICH ZBIOROWOŚCI, JAK NARÓD CZY PAŃSTWO, OPARTA O TRADYCJĘ, WSPÓLNOTĘ DZIEJÓW, JĘZYKA, KULTURY

C)WIĘŹ ŚREDNIEGO ZASIĘGU, WYSTĘPUJĄCA W SPOŁ.LOKALNYCH I MNIEJSZYCH SPOŁ.TERYTORIALNYCH, CZY TEŻ RÓŻNEGO TYPU ORGANIZACJACH I ZRZESZENIACH.

Do góry