Ocena brak

TYPY SANKCJI

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Społeczeństwo dysponuje zestawem sankcji stosowanych w wypadku osób uchylających się od norm (dewiantów), jak i w wypadku przykładnych i gorliwych wyznawców jego zasad (konformistów).

Znaczenie systemu san­kcji (nagród i kar) jest jednak często, zwłaszcza w przypadku nagród, prze­sadzane; w społeczeństwie, wiele rzeczy dzieje się nie wskutek gratyfikacji czy przymusu, lecz wskutek rutyny i naśladownictwa. Nagrody i kary stają się niezbędne, gdy tradycja nie może sprostać zadaniu.

Repertuar kar i nagród stosowanych w systemach społecznych i normatywnych jest rozległy: napiętnowanie, klątwa, banicja, odmowa szacunku, obojętność, oziębłość, wyśmianie, strach, tortury, więzienie itp. i z drugiej strony pochwała, pochlebstwo, aprobata, nobili­tacja, awans, zysk, premia, order itp. Ich znaczenie, bez względu na rozmaitość, polega na stymulowaniu za­chowań prospołecznych i wymuszaniu respektowania obowiązujących norm.

TYPY SANKCJI:

-formalne (związane z prawem)

-nieformalne(działania natury ośmieszającej)

-prawne(system kar i nagród)

-etyczno-moralne(chwalenia, nagrody)

-satyryczne (ośmieszanie ludzi)

-religijne (społełniają szczególną rolę wpływają na nasze postępowania pojęcie i zakres transformacji systemowej)

Podobne prace

Do góry