Ocena brak

Typy sądownictwa administracyjnego i ich charakterystyka

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

W XIX wykształcono 2 typy sadownictwa :  

1. typ angielskiprawo do orzekania w spornych sprawach administracyjnych zachowały sądy powszechne. I poł. XIX w uznane za rozwiązanie wzorowe, zyskało nazwę państwa wymiaru sprawiedliwości. Poza St. Zjednoczonymi typ ten przyjęły : Belgia, Włochy, Szwajcaria, Holandia, kraje skandynawskie, także carska Rosja. II poł. XIX w powołano  przeciwne sądom powszechnym - osobne , niezawisłe sądy administracyjne.

2. typ francuski nazywany także kontynentalnym – kompetencje te przekazano odrębnym organom, oddzielonym od struktur sądownictwa powszechnego. Sądownictwo takie przyjęły : Austria, Prusy, Polska okresu  międzywojennego.

Podobne prace

Do góry