Ocena brak

Typy psychologiczne wyróżnione przez Junga

Autor /Chuck Dodano /04.07.2011

  • Ekstrawersja i introwersja to 2 ogólne typy postaw, które będąc zakotwiczone w biologicznym wyposażeniu człowieka, wyrażają kierunek w jakim zmierza libido, czyli ogólna energia psychiczna.

  • Ekstrawersja i introwersja ujawniają się w 4 podstawowych funkcjach psychicznych (wrażeniach zmysłowych, myśleniu, uczuciach i intuicji), z których tylko 1 dominuje (ostateczna klasyfikacja składa się z 8 typów).

  • Ekstrawertyk kieruje swe zabiegi adaptacyjne oraz swe reakcje na zewnątrz, uzewnętrznia swą aktywność fizyczną, sterują nim oczekiwania i potrzeby środowiska społecznego. U introwertyka z kolei libido realizuje się poprzez subiektywne stany wewnętrzne i procesy psychiczne.

  • Ekstrawersja i introwersja do pewnego stopnia się uzupełniają. Jeśli w świadomej części osobowości dominuje postawa ekstrawertywna, jest ona kompensowana w części nieświadomej poprzez postawę introwertywną i odwrotnie.

  • Te 2 typy postaw to najbardziej znane ze wszystkich typów osobowości/temperamentu (do swojej koncepcji włączył je Cattell, Guilford i Eysenck)

Podobne prace

Do góry