Ocena brak

Typy przystosowania społecznego jednostki

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Jest to jeden z procesów społecznych Adaptacja społ. to proces dostosowywania się jednostki do warunków konkretnej rzeczywistości społ. Odbywa się na drodze socjalizacji, w czasie której jednostki nabywają niezbędnej kompetencji kulturowej, umożliwiającej im sprawne funkcjonowanie w nowych sytuacjach społ. 

Etapy:

- rozpoznanie nowej sytuacji i jej definicja

- reorientacja psychologiczna (człowiek uczy się nowych wzorów zachowań, systemów wartości itd., ale ich nie akceptuje)

- tolerancja (akomodacja)

- asymilacja (identyfikacja z nowymi wzorami)

Typy:

1. Konformizmjednostka akceptuje cele, normy i układ instytucjonalny w społeczeństwie

2. Innowacjaakceptacja celów, ale nie środków

3. Rytualizm – aprobata środków, ale ignorancja celów

4. Wycofanie się (ucieczka) – odrzucenie celów i środków

5. Bunt – kontranomia – normy alternatywne

Typy te (5) mają charakter anomijny.

Podobne prace

Do góry