Ocena brak

TYPY PRODUKCJI - POJĘCIE/RODZAJE

Autor /Sophia Dodano /25.04.2011

 

Typ produkcji wyraża poziom stabilności produkcji na stanowiskach pracy i ich specjalizację. Typ produkcji to pewien element wywierający duży wpływ na organizaję i funkcjonowanie firmy.

1. Produkcja jednostkowa - polega na wykonywaniu pojedynczych wyrobów, zazwyczaj na konkretne zamówienie odbiorcy wg wymagań i specyfikacji. Cechy: *słabo rozwinięty techniczny podział pracy, *b. rozbudowane planowanie operatywne czyli planowanie na krótkie okresy na pojedyncze wyroby (detale z których składa się dany wyrób) *wymóg wysoko wykwalifikowynych pracowników stąd wysokie płace pracowników *wykorzystanie maszyn i urządzeń jest niskie *uniwersalne maszyny o dużej elastyczności *przystosowanie aparatur wytwórczego. ten typ produkcji zakłada jednocześnie niskie wykorzystanie maszyn *ogólne przygotowanie produkcji bo nie ma sensu wchodzić w detale skoro produkuje si e mało *duży udział przerw w procesie produkcyjnym *wytworzenie wyrobu jest drogie.

2. Produkcja masowa -często jest produkcją standardową dla anonimowego odbiorcy *produkcja dóbr zużywanych masowo i dóbr powszechnego użytku. *b. rozwinięty techniczny podział pracy *koniecznośc instalowania b. wyspecjalizowanych maszyn a to brak elastyczności *b. wysoki stopień oprzyrządowania *wysoki stopień wykorzystania narzędzi i maszyn a to łatwość przejścia na automatyzację produkcji i przechodzenia do krótkich cykli produkcyjnych i niskich kosztów jednostkowych *wysoka stabilność stanowisk roboczych *z punktu widzenia zarządzania produkcją istotne znaczenie ma podział na wyroby proste i złożone (sprzęt AGD) *dużo komórek organizacyjnych *pracownicy mogą mieć niskie kwalifikacje *relatywnie krótkie cykle prod .

3. Produkcja seryjna - długi cykl produkcyjny, niski stopień mechanizacji pracy, mała stabilność stanowiska pracy, mała specjalizacja stanowisk (na jednym stanowisku robi się wiele rzeczy operacji). Seryjna dzieli się na mało- średnio- i wielko-seryjną.

Podobne prace

Do góry