Ocena brak

TYPY PROCESÓW NABYWANIA KULTURY

Autor /henio Dodano /10.04.2011

 • Stopień przymusu

 • Treści przekazywanych wzorów i wartości, które zależne są od typu rodziny, grupy etnicznej, czy kwestii cech narodowych.

 • Stopień utrwalenia wzorców

 • Trwałe (czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci)

 • Nietrwałe

 • Stopień funkcjonowania nabytych wzorców ; jest to element gradacyjny

Margaret Meet

Gutenberg spopularyzował druk ale go nie wynalazł.

XVIII/XIX w. jest to początek kultury masowej, rozpoczęła się ona ponieważ:

 • Edukacja na poziomie podstawowym

 • Jest to wynik zmian społecznych

 • Rytm pracy wyznaczony przez fabrykę

 • Pojawienie się czasu wolnego ( jest to wynik procesu związanego z kapitalizmem

 • Rozwój wynalazku

MAX HORKHEIMER – 1941 kultura masowa, pojawiła się po raz pierwszy (szkoła frankfurcka)

Nabywanie kultury jest procesem swoistej przemocy symbolicznej jest mechanizmem bardzo selektywnym, jest to proces niewpełni uświadomiony przejawów życia społecznego.

1944- MacDonald proponuje podejście związane z masowieniem ( jest ona wynikiem rozwoju nowoczesnej technologii – szkoła kanadyjska)

Kultura masowa- definicja Edgara Morina 1965- kultura masowa jest to taki rodzaj kultury w którym uwzględnia się normy produkcji przemysłowej przy tworzeniu towaru, usługi masowego i który jest przekazywany za pomocą technik przekazu masowego.

ANTONINA KŁOSKOWSKA- podkreślała, że kultura masowa obejmuje zjawiska przekazywania wielkim masom odbiorcom identycznych bądź analogicznych treści płynących z nielicznych źródeł.

MARIAN GOLKA- kultura masowa to treści przekazywane za pomocą technicznych środków masowego przekazu i które cechują się z jednej strony dużym scentralizowaniem procesu nadawania a z drugiej dużym rozproszeniem jej odbiorcy.

Terminem bliskoznacznym jest kultura popularna, w której treści niezależnie od środka przekazu są łatwe w odbiorze oraz zawierają elementy rozrywkowe, tym samym przyciągają publiczność.

Kulturę masową i popularną łączy duża liczba odbiorców, ale tym co je dzieli są mechanizmy funkcjonowania kultury i komunikowania, czyli w kulturze popularnej podkreśla się treści przekazu, natomiast w kulturze masowej podkreśla się charakter przekazu.

Podobne prace

Do góry