Ocena brak

TYPY POLITYKI ZAGRANICZNEJ wg. Rosenau'a

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Model Rosenau'a,- teoria powiązania. Zmierza ona według Rosenaua do zjawiska kurczenia się świata w strukturze nauki o polityce. Wprowadza on wniosek, że dotychczasowe badania odnosiły się do relacji jednostka polityczna - a jej środowisko, a nie od tego jak te relacje oddziałują i warunkują funkcjonowanie jednostki. Należałoby formułować teorię jednostki i środowiska - powiązania stabilności, funkcjonowania instytucji i celów krajowego systemu politycznego ze zmiennymi wewnątrz jego krajowych subsystemów. Konstruluje on siatkę pojęciową której centralne ogniwo [linkage] def. jako powtarzającą się sekwencję zachowań mającą początek w jednym systemie, i wywołującą rację w innym. Fazę początkową określa jako wyjście, końcową jako wejście.

Następnie wprowadza pojęcie polityki narodowej system polityczny [...] odnosi się do powiązań systemu politycznego z kolei przechodzi do pojęcia środowisk, które tworzą wszystkie ludzkie i pozaludzkie zjawiska zewnętrzne wobec polityki.Rosenau wyróżnił środowisko zewnętrzne- tj. zjawisk zachodzących na zewnątrz przestrzeni geograficznej społeczeństwa, którego polityka jest częścią oraz środowiska wewnętrznego tj. zjawiska zewnętrznego wobec polityki ale wewnątrz przestrzeni. Kategorie polityki zagranicznej w rozbudowanej przez siebie siatce pojęciowej Rosenau zalicza do polityki zagranicznej wyjścia, które zmierzają do uzyskania [...] odpowiedzi w innym systemie. Polityka zagraniczna stanowi więc wyjście bezpośrednie w przeciwieństwie do wyjść pośrednich.

Rosenau pisze, że polityka zagraniczna to powtarzające się formy działań lub zaniechań, które władza jednostki politycznej [...] podejmują wobec jednego lub więcej obiektów w ich środowisku zewnętrznym w celu bądź to niedopuszczając aby obiekt przeszkodził zaspokojenie potrzeb politycznych bądź pozyskania zasobów obiektu, które ułatwią zaspokojenie potrzeb. Relacje środowisko wewnątrzpaństwowe i międzynarodowe.

AKTYWNE - to takie dla której zmianą niezależną są wewnętrzne potrzeby i interesy państwa. Jest funkcją racji stanu.

PASYWNA- postrzega środowisko jako zmienną niezależną.

Podobne prace

Do góry