Ocena brak

TYPY OSOBOWOŚCI SPOŁECZNEJ

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Jedną z pierwszych i najbardziej znanych koncepcji typów osobowości jest klasyfikacja Hipokratesa, który wyróżnił cztery typy osobowości: sangwinik to człowiek łatwo zapalający się, ale szybko gasnący, żywego usposobienia, aktywny, ale niewytrwały, rozpraszający się i zmieniający swoje działania, łatwo poddający się silnym uczuciom radości, choleryk:

to człowiek równie pobudliwy, ale w przeciwieństwie do sangwinika wpływowy w działaniu i uczuciach flegmatyk człowiek mało pobudliwy, nie ulegający gwałtownym uczuciom i nie podejmujący łatwo nowych działań melancholik człowiek słabo reagujący uczuciowo i mało aktywny zachowujący sympatie lub urazę.

Podobne prace

Do góry