Ocena brak

Typy konstytucji

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

 1.  
  1.  
   1. Pisane i niepisane.

    1. Pisana = ujęta w formę aktu lub aktów normatywnych.

    2. Niepisana = oparta na prawie zwyczajowym, konwenansach konstytucyjnych i precedensach sądowych.

   2. Sztywne i elastycznekryterium stanowi moc prawna konstytucji w stosunku do ustaw zwykłych.

    1. Sztywna = wyższa moc prawna w stosunku do ustaw zwykłych.

    2. Elastyczna = zmieniana w takim samym trybie jak ustawy.

   3. Jednolite i złożone.

    1. Jednolite = ujmują całą materie konstytucyjną w jednym akcie.

    2. Złożone = składają się z kilku aktów, z których każdy reguluje pewien wycinek materii konstytucyjnej (np. konstytucja III Republiki Francuskiej).

   4. Stabilne i zmienne.

    1. Stabilne = obowiązujące stosunkowo przez bardzo długi okres czasu.

    2. Zmienne = obowiązujące stosunkowo krótko, często zmieniane.

   5. Pragmatyczne i programowe.

    1. Pragmatyczne = regulacja ustroju naczelnych organów państwa – mechanizm rządzenia.

    2. Programowe = o charakterze aksjologicznym, będąca programem i wyrazem filozofii społecznej.

   6. Ambitne i rejestrujące.

    1. Ambitne = instrument przekształcania społeczeństwa.

    2. Rejestrujące = potwierdzająca, rejestrująca stan obecny.

   7. Symboliczna i normatywna.

   8. Klasyczna i mieszana.

   9. Oryginalna i wtórna.

   10. Pisana i rzeczywista (czyli zjawisko socjologiczne, gdyż stanowi ją faktyczny układ sił w państwie).

Podobne prace

Do góry