Ocena brak

Typy koncesji

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

1) francuski – polega na odstępowaniu od monopolu państwowego na rzecz przedsiębiorców niepaństwowych w celu zlecania im realizacji zadań administracyjnych państwa o charakterze gospodarczym; wraz z koncesją przekazywano pewne uprawnienia organu państwowego w dziedzinie objętej koncesją; w koncesji określano też warunki jej wykonywania. Do podstawowych cech koncesji zaliczano to, że: jest umową ściśle administracyjną, ma na celu eksploatację służby publicznej, eksploatacja odbywa się na ryzyko koncesjonariusza, wynagrodzenie koncesjonariusza zapewnione jest przez nadanie prawa pobierania od użytkowników opłat ustalonych przez taryfę, jest kontraktem długoterminowym.

2) austro-niemiecki – dotyczyły zgody na podejmowanie działalności gospodarczej w sferze objętej monopolem prawnym państwa, były to kwalifikowane pozwolenia przemysłowe o charakterze policyjnym, wydawane w formie decyzji administracyjnej i ustalające określone prawa podmiotowe do wykonywania działalności gospodarczej, wydanie tej koncesji wiązało się z chęcią sprawdzenia, czy podmiot, który zamierza podjąć działalność gospodarczą w sferze należącej do wyłączności państwa, może wykonywać tę działalność, nie naruszając bezpieczeństwa państwa lub interesu publicznego, koncesjonariusz nie otrzymywał żadnych praw władczych w dziedzinie administracji, podlegał też wszelkim rygorom obowiązującego prawa, a za otrzymanie koncesji musiał wnieść stosowną opłatę.

Podobne prace

Do góry