Ocena brak

Typy inflacji

Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011

Podziału inflacji można dokonać ze względu na wiele kryteriów :

 • Ze względu na ruch cen – wyróżniamy:

  • inflację otwartą (cenową) – wzrost inflacji wywoła wzrost cen,

  • inflację tłumioną (zasobową) – odgórnie wyhamowywana („zbijana”), ma charakter ustrojowy (tzn. zależy od ustroju). Bezpośredni przejaw tłumienia inflacji to zamrożenie cen i płac.

 • Ze względu na tempo inflacji – wyróżniamy:

  • inflację pełzającą – dość wolny wzrost cen (do 10%), nie stosuje się indeksacji, gdyż sytuacja gospodarcza kraju jest dość stabilna,

  • inflację kroczącą – do 100% - występują powszechne oczekiwania inflacyjne związane ze wzrostem cen i płac. Bez trudu przechodzi do inflacji galopującej. Łatwiej jest gospodarce przejść z inflacji kroczącej do galopującej niż zredukować ją z galopującej do kroczącej,

  • inflację galopującą – powyżej 100% - wymaga aktywnej polityki antyinflacyjnej, indeksacji. W warunkach inflacji galopującej pieniądz szybko traci na wartości, oszczędzanie odbywa się jedynie poprzez lokaty w obcych walutach i towarach. Rozwój kraju może być jednak osiągany, ale coraz trudniej motywować ludzi do pracy,

  • hiperinflację – kilkaset % - ogólna zagłada procesów gospodarczych, uniemożliwione jest planowanie i sterowanie produkcją, a rachunek ekonomiczny przestaje być racjonalnym narzędziem decyzyjnym. P.A. Samuelson : „chodzi się do sklepu z koszykiem pieniędzy a przynosi jedzenie w kieszeni”.

 • Ze względu na tendencję reprodukcji dochodu narodowego – wyróżnia się:

  • stagflację – inflacja w warunkach reprodukcji prostej (inflacja wraz ze stagnacją gospodarczą),

  • slumpflację – w warunkach reprodukcji ujemnej (inflacja z recesją gospodarczą), inaczej : reflacja,

  • klasyczna inflacja – w warunkach reprodukcji rozszerzonej.

 • Ze względu na stopień oddziaływania państwa – wyróżniamy:

  • inflację żywiołową – nie daje się kontrolować,

  • inflację kontrolowaną – poddaje się kontroli.

 • Ze względu na kryterium czasu – wyróżniamy:

  • inflację sekularną – chroniczna – występuje ciągle, jest to głównie inflacja antycypowana (oczekiwana) – idealna ok. 2%,

  • inflacja okresowa – występują okresowe nasilenia, między którymi występuje stabilizacja cen.

 • Ogólny podział – wyróżniamy:

  • inflację cywilizowaną – pozwala prowadzić zrównoważoną gospodarkę,

  • inflację barbarzyńską – degeneruje mechanizm ekonomiczny, rodzi liczne patologie.

Podobne prace

Do góry