Ocena brak

Typy i rodzaje stosunków międzynarodowych

Autor /montechristo Dodano /04.01.2012

Formy stosunków międzynarodowych:

  1. dyplomatyczne misje specjalne – doraźne , krótkotrwałe,

  2. stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne- poselstwa , ambasady,

  3. konferencje międzynarodowe - są wykorzystywane w stosunkach wielostronnych , do regulowania problemów na płaszczyźnie multilateralnej,

  4. organizacje międzynarodowe - instytucje trwale rozpatrujące i regulujące stosunki międzynarodowe.

FUNKCJE :

  1. misji specjalnych - prowadzenie rokowań w sprawach najważniejszych dla państwa ( misje prezydentów, premierów ) oraz w kwestiach wymagających bardzo specjalistycznej wiedzy , której nie mają członkowie ambasady,

  2. stałych przedstawicielstw dyplomatycznych - ogólna i stała reprezentacja państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, systematyczna obserwacja wydarzeń w tym państwie oraz prowadzenie rutynowych rokowań , koordynowanie wszelkich poczynań państwa wysyłającego w państwie przyjmującym,

  3. konferencje międzynarodowe - stwarzanie płaszczyzny , na której mogą się toczyć wielostronne rokowania międzynarodowe,

  4. organizacje międzynarodowe - zapewniają możliwość stałych i wielostronnych konsultacji politycznych , na ogół bez możliwości podejmowania wiążących decyzji.

Umowa międzynarodowa jest zawsze rezultatem wzajemnych ustępstw i kompromisów stron prowadzących rokowania.

Podobne prace

Do góry